2013-05-15

Björn Andersson är sedan början av maj ny vd för Atlasmuren. Björn kommer närmast från Tyresö Bostäder där han varit vd sedan 2004 och samtidigt näringslivschef i Tyresö sedan 2008.

Atlasmuren Fastigheter AB är moderbolag för det familjeägda fastighetsbestånd som har sina rötter i AB Byggplanering Ragnar Wale & Co.

Ägarfamiljerna har för avsikt att fortsätta heläga bolaget. Styrelsen består av Kristian Wale och Carl Wale från ägarfamiljerna, samt Rolf Lydahl (SO) och Richard Wahlund som externa ledamöter.