2013-04-22

Byggplanering“-företagen har bytt namn i samband med att moderbolaget Atlasmuren Fastighetsförvaltning AB namnändrat till Atlasmuren Fastigheter AB.

De nya företagsnamnen är:

  • Atlasmuren Fastighetsteknik AB (f.d. Byggplanering Fastighetsteknik i Stockholm AB)
  • Atlasmuren Sjöboden AB (f.d. Byggplanering Sjöboden AB)
  • AB Skutkrossen (f.d. Byggplanering Fastigheter i Stockholm AB)
  • Fastigheten Skruven KB (f.d. AB Skutkrossen & Co KB)

För enkelhetens skull kommer vi framöver benämna oss Atlasmuren.