2018-10-04

Marlene Åkerberg blir ny VD för Atlasmuren Fastigheter AB och tillträder 1 januari 2019. Hon efterträder Björn Andersson, som kommer att avsluta sin anställning som VD.

– Björn har under sina fem år utvecklat Atlasmuren till ett mycket starkt bolag med nöjda kunder och motiverade medarbetare. Atlasmuren har under Björns ledning fördubblat fastighetsbeståndets värde till ca 1100 Mkr, vilket är mycket tillfredsställande, säger Atlasmurens ordförande Olof Johansson.

Björn kommer att slutföra den pågående ombyggnaden av fastigheten Styckjunkaren 2 i Solna, Solna Point, under första halvåret 2019 innan han fortsätter inom branschen via sitt egna konsultbolag.

Marlene kommer närmast från en befattning som Asset Manager och VD för den svenska filialen av TRIUVA (f.d. IVG, nyligen uppköpt av Patrizia). Med en civilingenjörsexamen från KTH i grunden har hon lång och bred erfarenhet från skilda delar av fastighetssektorn såsom förvaltning, transaktion, finansiering och projekt bl.a. på Aberdeen, JM och Hypo Real Estate Bank.

-Vi är mycket glada att vi har fått möjligheten att rekrytera Marlene till befattningen som VD för Atlasmuren. Hon har rätt erfarenhet, kompetens och ledaregenskaper som kommer väl till pass i bolaget. Vi i styrelsen är övertygade om att Marlene kommer bidra till en fortsatt positiv utveckling av verksamheten i bolaget, säger Olof Johansson, styrelseordförande.

Atlasmuren är ett familjeägt fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter i norra StorStockholm. I dagsläget uppgår fastighetsbeståndet till ca 45 500 kvm med ett marknadsvärde på ca 1100 Mkr. Ambitionen är att växa. Bolagets vision är “En gång Atlasmuren, alltid Atlasmuren”.

Frågor: Olof Johansson, styrelseordförande, tel. 070-536 83 00.