2018-04-23

Atlasmuren har förvärvat kontorsfastigheten Laboratoriet 5 i Solna av Skanska. Affären sker som ett bolagsförvärv med ett underliggande fastighetsvärde om 200 mkr.

Fastigheten är bebyggd med ett kontorshus om ca 3 600 kvadratmeter och är i sin helhet uthyrt till det världsledande Life Science bolaget Roche som flyttade in i oktober 2017.

– Förvärvet stämmer väl in på vår strategi för området och är ett bra komplement till vår andra fastighet i denna del av Solna. En nybyggd fastighet med en etablerad och långsiktig hyresgäst passar oss bra just nu eftersom vi är mitt upp i ett utvecklingsprojekt med vår andra fastighet, Styckjunkaren 2, i området, säger Björn Andersson, VD för Atlasmuren.

För mer information kontakta:

Björn Andersson, VD, Atlasmuren – bjorn.andersson@atlasmuren.se, 08-544 908 70