2014-10-09

Styckjunkaren 2, pressrelease 141008

Atlasmuren förvärvar fastigheten Styckjunkaren 2 i Solna av Vasakronan. Affären sker som ett bolagsförvärv med underliggande fastighetsvärde om 125 mkr.

Fastigheten omfattar ca 7 800 kvadratmeter kontorslokaler. Bland de större hyresgästerna återfinns Caverion Sverige AB, BYGGmax AB samt Lassila & Tikanoja Service AB.

– Detta förvärv ligger helt i linje med vår strategi om att växa i Solna / Sundbyberg, säger Björn Andersson, VD för Atlasmuren. Hösten 2013 förvärvade vi en fastighet vid Bällsta Bro.

– Närheten till centrala delar av Solna med god tillgång till kollektivtrafik är viktiga faktorer för oss när vi beslutade om detta förvärv. Området i sin helhet har mycket god tillväxt och utvecklingsmöjligheter.

– Vi har en förvärvskapacitet på 1 miljard och är beredda att både köpa, utveckla och bygga kommersiella fastigheter. Fokus ligger på objekt i norra och västra Stockholm. Atlasmuren äger sedan tidigare fastigheter med ett marknadsvärde på drygt 600 mkr i Mörby Centrum, Sollentuna, Vinsta och Mariehäll, avslutar Björn Andersson.

För mer information kontakta:

Björn Andersson, VD Atlasmuren – bjorn.andersson@atlasmuren.se, 08-544 908 70